GMD

Het ‘Globaal Medisch Dossier’ zorgt ervoor dat er van iedere patiënt één medisch dossier bestaat, waarin alle medische gegevens worden verzameld en waar alle resultaten van onderzoeken, verslagen, labo-resultaten in terecht komen. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand en heeft een voordeel voor de kwaliteit van de zorg. Het voorkomt het dubbel uitvoeren van vaak erg belastende of dure onderzoeken.

Tijdens je consultatie in onze praktijk zullen wij je vragen of we je inschrijving in orde mogen brengen. Hiervoor brengt u uw eID-kaart of ISI+ kaart mee. Zolang je op onze praktijk een beroep doet wordt dit jaarlijks automatisch verlengd.

Het GDM is gratis voor iedereen en heeft als voordeel dat je 30% meer terugbetaald krijgt van het ziekenfonds voor elke consultatie bij elke arts uit onze praktijk. Indien u een huisarts raadpleegt buiten de praktijk, dan gelden deze voorwaarden niet.

Bij verhuis of verandering naar een andere praktijk verhuist dit dossier naar je nieuwe huisarts.

 

Geïnformeerde toestemming – informed consent

De geïnformeerde toestemming is de toestemming die de patiënt zijn zorgverleners geeft om zijn medische gegevens onderling en beveiligd uit te wisselen, met het oog op een optimale kwaliteit en continuïteit van de zorg. Registratie gebeurt met uw toestemming aan de hand van uw elektronische identiteitskaart door de huisarts, de behandelend arts, de mutualiteit, de apotheek, de ziekenhuisdienst of uzelf. Enkel zorgverleners die de patiënt behandelen hebben – na de geïnformeerde toestemming van de patiënt – toegang tot zijn medische gegevens. Deze therapeutische relatie loopt doorgaans tot 15 maanden na deze consultatie. U kan te allen tijde uw geïnformeerde toestemming registeren/beheren/intrekken via COZO of mijngezondheid.be.